Ofte stillede spørgsmål

Er du interesseret i at deltage i fremvisningen af en eller flere af vores ledige lejemål, skal du tilmelde dig via vores hjemmeside.

Hvis du efter fremvisning af lejemålet fortsat er interesseret i at leje, skal du kontakte vores kontor dagen efter og oplyse dette.

Hvis der er mere end 1, som gerne vil leje lejligheden, vil der blive foretaget lodtrækning. Herefter kontakter vores kontor den lejer som er udtrukket via lodtrækningen. Hører du ikke fra os efter lodtrækningen, er lejligheden desværre udlejet til anden side.

Indenfor 3 dage fremsender vi en lejekontrakt og en vejledning til lejekontrakten.
Det er meget vigtigt at du gennemlæser vejledningen til lejekontrakten, således at du er informeret om hvad lejekontrakten indeholder.

Vi fremsender også et indbetalingskort sammen med lejekontrakten, som skal benyttes til indbetaling af depositum, forudbetalt leje samt husleje m.v. jf. lejekontraktens § 4. Beløbet skal være indbetalt senest 8 dage efter modtagelsen af lejekontrakten, da lejemålet ellers bliver udlejet til anden side.

Lejekontrakten skal returneres til vores kontor i underskrevet stand senest 8 dage efter modtagelsen af lejekontrakten.

Når du gerne vil opsige din lejlighed, skal du fremsende en skriftlig opsigelse til vores kontor. Du kan sende opsigelsen både på mail eller brev.

Du har et opsigelsesvarsel på 3 måneder. Du skal betale husleje m.v. i opsigelsesperioden.

Hvis du gerne vil fraflytte dit lejemål, inden opsigelsesvarslets udløb, skal du meddele dette til vores kontor. Vi vil derved bestræbe os på at genudleje lejemålet hurtigst muligt. Det er til fordel for dig og os.

I forbindelse med din fraflytning skal der foretages fraflytningssyn. Fraflytningssynet vil ske, når du er fraflyttet lejemålet. Ca. 1 md. efter opsigelsesperioden er udløbet eller lejemålet er genudlejet, vil du modtage en foreløbig afregning, i hvilken dit depositum/forudbetalt leje vil være modregnet. Vi skal gøre opmærksom på, at endelig afregning først kan ske ved den årlige udarbejdelse af forbrugsregnskabet.

Til brug for afregning, skal vi bruge din fremtidige adresse. Derudover skal alle nøgler til lejemålet afleveres på vores kontor.

Derudover henvises til Lejelovens bestemmelser ved fraflytning.

Er din lejebolig behæftet med fejl eller mangler, er det vigtigt at du skriftligt meddeler dette til vores kontor senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse. Derved undgår du at hæfte for disse mangler ved fraflytning. (Lejelovens § 14)

Det er ligeledes vigtigt at du ved indflytningen husker at få aflæst lejemålets elmåler, og giver vores kontor skriftlig oplysning om målernummer og målerstand.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil skrives op til en lejebolig. Så kontakter vi dig når vi har ledige boliger til leje.

Af hensyn til andre og fremtidige lejere, må der ikke holdes dyr i lejemålet.

Forbrugsafregning

En gang årligt bliver der udarbejdet forbrugsregnskaber. Ved regnskabsårets afslutning bliver du kontaktet af forbrugsaflæsningsfirmaet, som foretager aflæsninger for alle lejemål. Det er vigtigt at alle lejere i ejendommen er hjemme, når denne aflæsning foretages.

Når vores kontor modtager årsafregningen fra forsyningsselskabet, cirka 1 til 2 måneder efter årsafslutningen, bliver regningen fra forsyningsselskabet, samt oplysninger om lejernes indbetalte aconto beløb sendt til varmeaflæsningsfirmaet.

Varmeaflæsningsfirmaet udarbejder herefter forbrugsregnskabet for de enkelte lejemål. Når vores kontor modtager forbrugsregnskabet fra varmeaflæsningsfirmaet bliver opgørelserne fremsendt til nuværende og tidligere beboere. Du må påregne, at der kan gå op til 5 måneder fra forbrugsåret er afsluttet, til du modtager det endelige forbrugsregnskab.

Af administrative hensyn bliver eventuelle efter- eller tilbagebetalinger opkrævet eller modregnet i den almindelige opkrævning af leje m.v.