Ofte stillede spørgsål

Det er gratis at blive skrevet på venteliste til en af vores lejeboliger. Du er velkommen til at kontakte vores kontor hvis du gerne vil skrives op til en bestemt lejebolig. Så kontakter vi dig når boligen er ledig.
Er du interesseret i at deltage i en fremvisning af en eller flere af vores ledige lejemål, kan du tilmelde dig via vores hjemmeside. Hvis du stadig er interesseret i at leje, efter fremvisning af lejemålet, skal du kontakte vores kontor senest dagen efter. Hvis der er mere en 1 som gerne vil leje boligen, vil der blive foretaget en lodtrækning. Herefter kontakter vores kontor den lejer som er udtrukket via lodtrækningen. Hører du ikke fra os er lejligheden desværre udlejet til anden side. Indenfor 3 dage fremsender vi en lejekontrakt og en vejledning til lejekontrakten. Der er vigtigt at du gennemlæser vejledningen til lejekontrakten, således at du er informeret om hvad lejekontrakten indeholder.

Vi fremsender også et indbetalingskort sammen med lejekontrakten, som skal benyttes til indbetaling af depositum, forudbetalt leje samt husleje m.v. jf. lejekontraktens paragraf 4. Beløbet skal være indbetalt senest 8 dage efter modtagelsen af lejekontrakten, da lejemålet ellers bliver udlejet til anden side.

Lejekontrakten som returneres til vort kontor i underskrevet stand senest 8 dage efter modtagelsen af lejekontrakten.

Er din lejebolig behæftet med fejl eller mangler, er det vigtigt at du skriftligt meddeler dette til vores kontor senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse. Derved undgår du at hæfte for disse mangler ved fraflytning. Det er ligeledes vigtigt at du ved indflytnng husker at få aflæst lejemålets elmåler, og giver vores kontor skriftlig oplysning om målernummer og målerstand.
Hvis du gerne vil opsige dit lejemål, skal du fremsende en skriftlig opsigelse til vores kontor. Du kan sende opsigelsen både på mail eller brev. Du har et opsigelsesvarsel på 3 måneder. Du skal betale husleje m.v. i opsigelsesperioden.

Hvis du gerne vil fraflytte dit lejemål, inden opsigelsesvarslets udløb, skal du meddele dette til vores kontor. Vi vil derved bestræbe os på at genudleje lejemålet hurtigst muligt. Det er til fordel for både dig og os.

I forbindelse med fraflytning skal der foretages nyt fraflytningssyn. Fraflytningssynet vil ske når du er fraflyttet lejemålet. Ca. 1 måned efter opsigelsesperioden er udløbet eller lejemålet er genudlejet, vil du modtage en foreløbig afregning, i hvilken dit depositum/ forudbetalt leje vil være modregnet.

Vi skal gøre opmærksom på, at endelig afregning først kan ske ved den årlige udarbejdelse af forbrugsregnskabet.

Til brug for afregning, skal vi bruge din fremtidige adresse.

Derudover henviser vi til Lejelovens bestemmelser ved fraflytning.